• ART_3546.jpg
 • ART_3802.jpg
 • ART_3741.jpg
 • ART_3607.jpg
 • ART_3839.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • olivera.jpg
 • bekim1.jpg
 • portreti.jpg
 • sijan.jpg

LIFFE 2013

Reč direktora LKC

Naš odnos prema tradiciji je dvojak: često ne poštujemo vrednosti koje su stvorene pre nas, a zbog samoljublja volimo da tradicionalnim nazivamo manifestacije koje traju svega nekoliko godina... -->

LIFFE - 3D filmovi